ospn-koziniec-zebranie

16 lutego w Wiejskim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Naszej OSP. Na zebranie przybyło wielu zaproszonych gości oraz naszych druhów (blisko 80% frekwencja).  Przedstawiono sprawozdania za miniony rok oraz plan finansowy i plan działalności na rok bieżący. Zarząd OSP Koziniec – Centrum uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2012. Jednym z miłych akcentów  zebrania było przekazanie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg.  Pawła Kwarciaka na ręce prezesa dh Dariusz Dyrcza decyzji włączenia Naszej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.