inspekcja gotowości operacyjnej 2013

29 października późnym popołudniem w Kozińcu znów rozległ się dźwięk naszej syreny alarmowej. Na szczęście tym razem powodem jej uruchomienia była inspekcja gotowości operacyjnej w Naszej  OSP, którą przeprowadzili strażacy z KP PSP w Wadowicach.

Tym razem otrzymaliśmy do wykonania zadanie polegające na ugaszeniu palącego się dachu budynku z jednoczesną obroną przylegającej do niego wiaty.  W ocenie kontrolujących założenie zostało wykonane w stopniu dobrym. Następnie kontroli poddano dokumentację  operacyjno- techniczną.

Ostateczne oficerowie z KP PSP stan przygotowania Naszej OSP do działań ratowniczo – gaśniczych ocenili na  stopień bardzo dobry.