Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Kozińcu zainspirowana została przez Pana Andrzeja Romana, Stanisława Radwana, Edwarda Radwana i innych. Statut jednostki został zatwierdzony 19 kwietnia 1969 roku. Prezesem wybrano druha Andrzeja Romana. Straż obejmowała swoim działaniem wieś Koziniec i Świnną Porębę i początkowo liczyła 25 druhów. Początki były bardzo ciężkie i trudne ze względu na braki sprzętowe. Należy stwierdzić, że remiza została oddana jeszcze nie całkowicie ukończona i druhowie w czynie społecznym pracowali żeby doprowadzić do prawidłowego jej funkcjonowania. Strażacy z Kozińca 1970 roku otrzymali od Komendy powiatowej w Wadowicach motopompę M 800, 4 węże ssawne, 25 węży tłocznych, armaturę wodną oraz sprzęt ochrony osobistej do wyposażenia jednej sekcji. Duża radość strażakom sprawiło zakupienie umundurowania dla 10 druhów, ufundowane przez Kółko Rolnicze w Kozińcu. W pierwszych miesiącach działań zostały wyznaczone wozy konne do akcji pożarowej, lecz nie trwało to długo, bo OSP zakupiła z własnych funduszy w 1972 roku wóz konny przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego i strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna na tym nie poprzestała z całym zaangażowaniem szkoliła swoich druhów, brała czynny udział we wszystkich organizowanych zawodach gminnych i wyższego szczebla, aby podnieść swoje wyszkolenie bojowe.

W 1973 roku strażacy przechodzą chrzest bojowy, biorą udział w gaszeniu budynku mieszkalnego na przysiółku Radwanówka . Akcje utrudniał silny wiatr.

Widząc zaangażowanie druhów Władze Rejonowe Straży Pożarnej w Wadowicach  przydzieliły jednostce w 1978  roku pierwszy samochód gospodarczy Gaz 51, który został  zaadaptowany  do przewozu sprzętu i strażaków. Naczelnym zadaniem w dalszych latach działalności było stworzenie sekcji młodzieżowej i to zadanie udało się zrealizować po raz pierwszy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w zawodach wystartowała rozpoczynając swoja działalność w roku 1983. To nam jednak nie wystarczało, bo i poziom wyszkolenia wzrastał i możliwości były coraz większe. Tak, więc po ciężkich staraniach w 1987 roku otrzymaliśmy I typowy samochód przystosowany do działań bojowych marki Żuk.

     W tym samym roku podjęto się budowy zbiorników Ppoż. w miejscach gdzie nie było ujęć wodnych, które wykonano w czynie społecznym w ciągu 2 lat. Tam gdzie były podejmowane działania służące społeczności lokalnej strażacy zawsze stawali w pierwszym szeregu gotowi do działania, za co mieszkańcy Kozińca i Świnnej Poręby w podziękowaniu w 1991roku ufundowali naszej jednostce sztandar, który został wręczony 29 września tegoż roku. Mając zawsze na uwadze te trzy słowa ze sztandaru Bóg, Honor, Ojczyzna w ciąg tego ostatniego dziesięciolecia jak gdyby natchnieni siłą emanującą z tej maksymy stworzyliśmy z małej wiejskiej OSP jednostkę, niemającą kompleksów w porównaniu do innych dłużej istniejący OSP z terenu powiatu pod względem usprzętowienia i wyszkolenia swoich członków.

1996 roku strażacy ze zgromadzonych funduszy zakupili pierwszy samochód ze zbiornikiem wodnym marki Star 26P. Stał się on motorem napędowym do dalszego rozwoju jednostki.

     Dzięki takiej postawie i zaangażowaniu wszystkich druhów oraz pomocy udzielonej przez bryg. Jana Matusika Rada Gminy Mucharz przyznała środki na zakup samochodu pożarniczego marki Mercedes w 1999r. Nasze aspiracje wzrosły, postanowiliśmy rozpocząć starania o włączenie OSP do KSRG, Postanowiliśmy zakupić nowocześniejszy samochód pożarniczy i w sierpniu 2001r. udało się nam pozyskać II samochód marki Mercedes.  Dnia 28 marca 2001r.,  Komendant Główny PSP podpisał decyzję o włączeniu Naszej OSP do KSRG, a my dalej myśleliśmy jak pozyskać jeszcze nowocześniejszy średni samochód pożarniczy i skorzystaliśmy z nadążającej się okazji i zakupiliśmy samochód marki STEYR.

     W roku 2001 rozpoczęliśmy także naszą przygodę z zawodami sportowo obronnymi, w których startujemy do dnia dzisiejszego. Już pierwszy start przyniósł ogromny sukces, ponieważ zajęliśmy I miejsce w Spartakiadzie MDP w sportach obronnych rozgrywanych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dzięki temu sukcesowi mogliśmy reprezentować ZOSP RP na Zawodach o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zajmując miejsce 19. W tymże roku rozpoczęliśmy także zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mucharz.

    Rok 2002 rozpoczęliśmy także od sukcesu zajmując I miejsce w IV Turnieju Halowym MDP o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Powiatowego w Wadowicach. Było to nasze trzecie zwycięstwo z kolei a więc puchar dostaliśmy na stałe. W czerwcu br. nasza MDP specjalizująca się, w CTIF reprezentowała województwo małopolskie na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Turku zajmując 11 miejsce. Braliśmy także udział w Spartakiadzie MDP w sportach obronnych, gdzie Małopolskę reprezentowały dwie drużyny, męska i żeńska z Kozińca zajmując odpowiednio III i V miejsce. Nie mogło zabraknąć także naszych przedstawicieli na kursach organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP. W tymże roku trzech naszych druhów ukończyło kurs ratowników wodnych, czterech kurs udzielania I pomocy przedmedycznej, dwóch kurs instruktorów CTIF oraz trzech zdobyło patenty sterników motorowodnych. Utworzyliśmy także w tym roku przy naszej jednostce Klub Honorowych Dawców Krwi, który na dzień dzisiejszy zrzesza 25 członków. 

     W roku 2003 została utworzona przy naszej straży drużyna piłki siatkowej, która bierze liczny udział w turniejach zajmując czołowe miejsca. Zajęliśmy także II miejsce na IV Ogólnopolskie Spartakiadzie MDP w sportach obronnych. Rok 2003 był także rokiem obchodów XX lecia powstania MDP, z okazji, którego otrzymaliśmy ufundowany przez mieszkańców ościennych wsi wizerunek św. Floriana. Rok 2004 rozpoczęliśmy od utworzenia sekcji tenisa stołowego, która dzielnie walczy o punkty na boiskach III i IV ligi przynosząc chlubę naszej straży. Braliśmy także udział, jak stało się już kilkuletnią tradycją w Spartakiadzie sportowo obronnej zajmując V miejsce oraz w wielu zawodach wg regulaminu CTIF szkoląc jednocześnie wiele jednostek w tym nowym dla nas sporcie pożarniczym. W roku 2005 braliśmy udział oczywiście w Spartakiadzie w sportach obronnych zajmując XI miejsce. W ostatnich latach braliśmy także udział w wielu akcjach ratowniczo %u2013gaśniczych.W 2001 roku wyjeżdżaliśmy do zdarzeń 66 krotnie, w 2002 r. 88 razy, w 2003 r. 43 razy a w roku 2004 20 razy. W ciągu ostatnich czterech lat zakupiliśmy wiele sprzętu ratowniczo gaśniczego, dzięki czemu możemy być bardziej skuteczni w walce z żywiołem.