jaszczurowa

W tym roku gminne obchody „Dnia Strażaka” odbyły się w Jaszczurowej przy okazji jubileuszu 60 -lecia powstania tam Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kaplicy pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Jaszczurowej. Następnie po przemarszu kolumny strażaków  z orkiestrą dętą ze Śleszowic i pocztami sztandarowymi jednostek OSP z naszej gminy na czele,  pod Remizę OSP w Jaszczurowej odbyła się główna części uroczystości podczas, której wręczono strażakom odznaczenia. W trakcie uroczystości odbyło się również zgodnie ze strażackim ceremoniałem oficjalne przekazanie decyzji o włączeniu OSP Koziniec – Centrum do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Po zakończeniu oficjalnej części, odbyła się część artystyczna, którą przygotowały  „Jaszczurowianki”  dzieci z miejscowej szkoły oraz  zespół taneczny z Domu Kultury.  Dla mieszkańców i gości strażacy z Jaszczurowej przygotowali poczęstunek oraz zorganizowali festyn.