Dariusz Dyrcz – prezes

Wojciech Molendowicz – naczelnik

Marceli Czechowicz – zastępca naczelnika

Tomasz Jamróz – wice prezes

Marek Boczoń – skarbnik

Barbara Dyrcz – sekretarz

Jan Molendowicz – gospodarz

Władysław Radwan- członek

Łukasz Łabędź – członek