Jan  Grzywa – przewodniczący

Rafał Jamróz – sekretarz

Piotr Krawczyk – członek

Mateusz Pawlik – członek